Rehler Ehitus

... on 2008. aastal alguse saanud ehitusettevõte, mis tegutseb põhiliselt Eestis. Meie töötajate varasemad pikaajalised kogemused ning ettevõtte paindlikkus, usaldusväärsus ja tähtaegadest kinnipidamine on aidanud Rehler Ehitusel saavutada arvestatava positsioon nii era- kui ka avaliku sektori tellijate hulgas. Ettevõttest on kujunenud usaldusväärne partner ehitusturul . 

Rehler Ehitus pöörab suurt tähelepanu kvaliteedile ja keskkonnakaitsele. Ehitustööde kvaliteeti kontrollitakse erinevate juhtimistasandite töötajate poolt, ilmnenud vigu analüüsitakse ja kavandatakse meetmed nende edaspidiseks vältimiseks. Rehler Ehituses on kasutusel rahvusvaheliste standardite ISO 9001:2015 nõuetele vastav kvaliteedijuhtimissüsteem ja ISO 14001:2015 nõuetele vastav keskkonnajuhtimissüsteem.Rehler Ehitus OÜ
Kopli 72D
Tallinn, 10412
Tel.: 6 314 373
e-post: info@rehler.ee
Idesun Creative Company